AUDIT BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

PROČ AUDIT OD NÁS?

Jako odborník hledejte špičkové partnery.

Odborník BOZP má za úkol předcházet a minimalizovat úrazy a nemoci z povolání. Musí se
proto neustále vzdělávat a vyhledávat ty nejúčinnější osobní ochranné pracovní prostředky
(OOPP). Jedním z důvodů prohry soudního sporu zaměstnavatele se zaměstnancem v případě
pracovního úrazu či nemoci z povolání je právě nevhodný technický parametr osobních
ochranných prostředků.

Proč je vhodný externí audit BOZP?

 • propojí interní znalosti s nejvyšší externí odbornou kvalifikací
 • včasně identifikuje i skryté nebezpečí
 • zjištěná rizika správně vyhodnotí
 • navrhne optimální používání OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků)

Co nabízíme?

 • nejnovější odborné poznatky v oboru BOZP
 • snížení rizika pracovního úrazu a nemocí z povolání
 • snížení nákladů a ztrát z pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • minimalizace rizika pokut od kontrolních orgánů z důvodů nevhodného výběru OOPP
 • úsporu celkových firemních nákladů
 • zlepšení hodnocení bezpečnosti v rámci firmy
 • nejkvalitnější a nejspolehlivější OOPP
 • zdarma audit BOZP a informativní měření koncentrace kontaminantů na pracovišti 

Čím jsme unikátní?

 • jsme uznávaným odborníkem v oblasti bezpečnosti při práci
 • jsme inovativní společností se silným odborným zázemím a pravidelnými vzdělávacími aktivitami
 • nabízíme vysoce kvalitní a spolehlivé produkty včetně technické podpory

   

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA AUDITU

 
Nahoru
 
Sdílet na: