EU NORMY - ochrana dýchacích cest

Základní evropské normy na ochranu dýchacích cest:

EN149:2001 - filtrační polomasky proti prachu
EN405 - filtrační polomasky proti plynům a párám
EN140 - polomasky
EN136 - celoobličejové masky
EN143 - filtry proti prachu
EN141 - filtry proti plynům
EN146 - systémy s přívodem vzduchu
TM14/7.25 - dýchací přístroje s přívodem stlačeného vzduchu


Průvodce pro výběr filtrační polomasky (respirátoru) EN 149

Činnost Třída ochrany pomocné informace

Pískování

Řezání

Vrtání

Rez, Kovové částice, Plnivo P1  
Beton, Kámen P1 při vysoké koncentraci P2
Cement, Dřevo, Ocel P2  
Laky, Fermeže, Antikorózní nátěry P2 při přítomnosti chromanů P3
Ocel, Nerez ocel P3  
Nátěr proti usazování P3 doporučuje se polomaska s filtrem
Nástřik oleje při nízké teplotě P2  
Svařování Měkká ocel, Zinek (Autogen, Mig/Mik) P2  
Nerezová ocel (Elektrody) P3  
Pájení P2  
Práce s Azbestem P3  
Práce se sklem a minerálními vlákny P2  
Třídění odpadu P3 doporučuje se polomaska s filtrem
Stříkání Nástřik barev P2 doporučuje se polomaska s filtrem
Pesticidy (rospustné ve vodě) P2 doporučuje se polomaska s filtrem
Technická údržba (např.výměna filtru) P3  
Alergie Pyl, Zvířecí srst P1  
Obilný prach P2  
Kontak s Plíseň, Houby P2  
Bakterie P3  
Výfukové plyny, kouře P2 při vysoké koncentraci P3
Prašné prostředí P1 při vysoké koncentraci P2


Průvodce pro výběr filtrů k polomasce a celoobličejové masce EN 141 ; EN 143

Absorpční třída filtrů pro plyny a páry
     Třída 1      

Filtr s nízkou kapacitou

(koncentrace škodlivin je nižší neř 0,1% nebo 1 000 ppm)

Třída 2

Filtr s průměrnou kapacitou

(koncentrace škodlivin je nižší než 0,5% nebo 5 000 ppm)

Třída 3

Filtr s vysokou kapacitou

(koncentrace škodlivin je nižší než 1% nebo 10 000 ppm)

ppm Koncentrace udávaná jako počet částic na jeden milión částic

 

Filtry plynové a proti výparům
Typ Ochrana Plyny a výpary
A

Chrání před organickými plyny a výpary, kterých bod varu je nad 65°C

Alkohol, kyselina octová, éter, hexan, toulen, xylen, lakový benzín, tiofenol

                    AX

Chrání před organickými plyny a výpary, kterých bod varu je pod 65°C

Aceton, acetaldehyd, etyléter, butan, metanol, metan trichlorid
B Chrání před anorganickými plyny a parami Chlór, chlórdioxid, fluór, formaldehyd, hydrogenfosforečnan vápenatý
E Chrání před oxidem siřičitým a některými kyselými výpary a plyny Oxid siřičitý
K Chrání před amoniakem (čpavkem) a některými aminovými deriváty Amoniak (čpavek), etylamin, metylamin
Filtry prachové a aerosolové
Typ Ochrana Částice
P1 Chrání před netoxickým prachem a/anebo aerosoly na bázi vody Cementový prach, mouka, uhličitan vápenatý, grafit, bavlna, beton
P2 Chrání před mírně jedovatými anebo dráždivými pevnými aerosoly a/anebo kapalinami Neošetřené měkké dřevo, broušení, řezání, sváření, frézování, uhlí, skleněné vlákno, minerální vlákno, práškové pesticidy, grafit
P3 Chrání před pevnými aerosoly a/anebo kapalinami popsanými jako toxické Azbest (bez manipulace), pesticidy ve formě prášku, biologické činitele, farmaceutický prášek, ošetřené dřevo, tvrdé dřevo (exotické), chrom, vápno, olovo, grafit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nahoru
 
Sdílet na: