Co si Evropané myslí o svých pracovních podmínkách?

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) nedávno zveřejnila výsledky celoevropského průzkumu veřejného mínění na téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle zjištění se Evropané ve velké míře obávají, že nynější hospodářská krize by mohla mít negativní vliv na ochranu zdraví a bezpečnost při práci tím, že ohrozí lepší podmínky, kterých bylo podle nich za posledních pět let dosaženo. Mnoho Evropanů si rovněž myslí, že jsou dobře informováni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a považují to za důležitý faktor při výběru nového zaměstnání.

Hospodářský pokles vytváří tlak na evropské pracovníky

Podle průzkumu veřejného mínění očekává 6 z 10 Evropanů, že hospodářský pokles zhorší pracovní podmínky, zejména co se týče ochrany zdraví a bezpečnosti. A velká většina respondentů (75 %) ve všech členských státech je přesvědčena, že poškození zdraví je alespoň do určité míry způsobeno zaměstnáním, které lidé vykonávají.

Jukka Takala, ředitel EU-OSHA, připouští problémy, kterým dnes podniky čelí, a připomíná jim, aby investovaly do zdraví svých pracovníků: „Finanční krize může vést k tomu, že organizace přehlížejí nebo podceňují význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Existuje dokonce nebezpečí, že podniky budou zvažovat škrty v investicích do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úkolem pro nás, agenturu, je přesvědčit je, že nemá cenu dosáhnout krátkodobého vítězství za cenu dlouhodobých problémů. Celá naše práce ukazuje, že čím zdravější jsou pracoviště, tím jsou obvykle produktivnější.“

Odměna a jistota v zaměstnání jsou nejdůležitější

Jak se zvyšuje nezaměstnanost, lidé se mohou více starat o bezprostřední jistotu zaměstnání než o bezpečnost a ochranu zdraví ve svých pracovních podmínkách. U dotazu na rozhodující faktory pro výběr nového zaměstnání jsou občané Evropské unie přesvědčeni, že jistota v zaměstnání a výše odměny jsou důležitější než bezpečnost a ochrana zdraví při práci, které při průzkumu řadili na třetí místo před pracovní dobu.

Lepší informace – lepší podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti

Povzbuzující zprávou je, že lidé v mnoha členských státech (zejména v EU-15) se považují za dobře informované o nebezpečích na pracovišti, a 57 % respondentů je přesvědčeno, že ochrana zdraví a bezpečnost při práci se za posledních pět let zlepšila.

Rozdíly podle pohlaví

Průzkum veřejného mínění odráží i rozdílný přístup mužů a žen k bezpečnosti a ochraně zdraví. Muži považovali za nejdůležitější faktor při přijímání nového zaměstnání odměnu (61 %) a jistotu v zaměstnání (55 %), zatímco u žen byla tato procenta nižší (53 % odměna a 51 % jistota). Pracovní době naopak přikládají větší význam ženy (26 %) než muži (19 %).

O tom, že se za posledních několik let podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti zlepšily, je navíc přesvědčeno více mužů (62 %) než jejich ženských protějšků (52 %) a muži se cítí být lépe informováni o záležitostech bezpečnosti a ochrany zdraví (71 %) než ženy (61 %).

Jukka Takala uvedl: „Bezpečnostní a zdravotní rizika žen při práci jsou totiž obvykle podceňována a přehlížena. Neslučitelnost pracovní doby s rodinným životem, druhá směna, která se stále týká nepoměrně více žen, a skutečnost, že se větší důraz klade na pracovní úrazy než na ochranu zdraví při práci (což vede k tomu, že se pozornost obrací k odvětvím a zaměstnáním, v nichž mají dominantní postavení muži), to je jen několik z aktuálních problémů, které je třeba řešit. K bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je důležité zaujmout postoj citlivější v otázkách rovnosti žen a mužů, což je záležitost, kterou EU-OSHA bude i nadále přispívat k zajištění většího porozumění v rámci podniků po celé Evropské unii.“

Více informací o výsledcích celoevropského průzkumu veřejného mínění na téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci najdete na internetových stránkách: http://osha.europa.eu/en/statistics/eu-poll.

Zdroj: osha.europa.eu

 
Nahoru
 
Sdílet na:
 

Komentáře

 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace