Přehled dokumentace BOZP

Přehled dokumentace k bezpečnosti a ochraně zdraví, která by měla být u zaměstnavatele.

Dokumentace v oblasti organizace a řízení:

pracovní a organizační řád - určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností
podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla, pracovní postupy
kolektivní smlouva - stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci
podniková politika BOZP a její realizace - zásadní záměry, kterých je nutno dosáhnout v BOZP
předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost, dohody o spolupráci na společných pracovištích, dohody o provozních pronájmech prostorů
záznamy bezpečnostních prověrek
záznamy o vyhodnocování rizik

Dokumentace pro pracovněprávní oblast a pracovní podmínky:

pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy
záznamy o školeních BOZP
směnové záznamy
seznam osobních ochrannných pracovních prostředků
doklady o přidělování OOPP
doklady o posouzení ohrožení při práci a přijatých opatřeních
kniha úrazů
traumatologický plán + vybavení lékárničky
havarijní plány
programy a plány údržby, doklady o provádění údržby - technická dokumentace strojů

Dokumentace z oblasti pracovního prostředí:

doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí
doklady o rizikových pracovištích
seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní karty chemikálií
projektová dokumentace staveb
projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů

Dokumentace z oblasti bezpečnosti strojů a technických zařízení:

technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí
provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy
doklady o uvedení zařízení do provozu
revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek a zkoušek revizí
jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení
doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků

Dokumentace bezpečnosti pracovních činností:

technologická dokumentace
pracovní postupy
dokumentace při stavebních pracích

 

25.08.2009 | ZDROJ: PRÁCE A ZDRAVÍ Č. 2/2009 

 
Nahoru
 
Sdílet na:
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace